Zábezpeka (kaucia) za zariadenie

Momentálne nepožadujeme žiadnu zábezpeku za prenajaté zariadenie.