Právne ustanovenia

 

Prevádzkovateľom servera http://www.motodlahy.eu je:

NEXTMED, s. r. o., Nejedlého 10, 841 02 Bratislava, IČO: 46256784, DIČ: 2023302402, IČ DPH: SK2023302402
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka číslo:  74530/B 


Osobné údaje

Informácia dotknutej osobe (podľa §10 zák. č. 428/2002 Z.z.)

  • Všetky osobné údaje sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi SR. 
  • Osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej strane, okrem zmluvných prepravcov, ktorým sú poskytnuté informácie len v rozsahu potrebnom k bezproblémovému doručeniu zásielok. 
  • Údaje o nákupoch a správaní zákazníkov budú použité len pre zákonné potreby prevádzkovateľa serveru.  


Copyright

  • Tento server je ako v časti tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály sú majetkom prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.  

  

Zodpovednosť za informácie

  • Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za vecné a technické nepresnosti, či chyby. 
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia. 
  • Prevádzkovateľ nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame i nepriame následky škôd, ktoré vznikli použitím informácií získaných prostredníctvom prevádzkovateľa serveru. 
  • Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.